5 juni 2020 - 10:00 uur - 17:00 uur

Verplaatsing NEON congres naar 4 juni 2021

Beste NEON-participant, beste congresbezoeker,

Het zal je vast niet verbazen dat wij vandaag als congrescommissie hebben besloten om het NEON-congres van 05 juni aanstaande af te gelasten.
Alle aandacht is begrijpelijkerwijs nu gericht op veiligheid, gezondheid en herstel nu het coronavirus het Nederlands’ leven nagenoeg heeft stilgelegd.
De overheid heeft de maatregelen aangescherpt en bovendien opgeschort tot tenminste 01 juni 2020.
Onder die omstandigheden zijn er logischerwijs teveel andere zaken op de voorgrond, en teveel overige zaken ongewis om ons congres door te laten gaan.
We laten je bij deze dan ook weten dat, hoezeer het ons ook spijt, het NEON-congres voor 2020 komt te vervallen.
 

Alternatief
De congrescommissie was, zoals we jullie via onze Nieuwsflitsen de afgelopen maanden lieten weten, samen met het bestuur van het NEON al ver in de programmering.
Daarom doen we graag direct een vooraankondiging om de teleurstelling van de afgelasting enigszins te ondervangen:

Op vrijdag 27 november aanstaande organiseert NEON een alternatieve, interactieve bijeenkomst.
Nee, géén congres, dat doen we echt pas weer in 2021 (natuurlijk, als altijd, op de 1e vrijdag van juni). 
Maar wel een mooi alternatief programma: hoogwaardig en laagdrempelig zoals je van ons gewend bent.
Over de precieze invulling berichten we je uiteraard ter zijner tijd.
Maar zet deze datum alvast in je agenda en weet je welkom!

Terugbetaling
Voor alle participanten die zich al hadden ingeschreven voor 05 juni: vanzelfsprekend zorgen we voor terugboeking van het bedrag.
Dat kan even duren in verband met de administratieve afhandeling, dus graag iets geduld, maar weet dat het onder onze aandacht is.

Alle goeds voor ieder!
We wensen ieder van jullie alle goeds, alle gezondheid en een goed doorstaan van deze in vele opzichten uitdagende tijden toe,

Tot ziens op 27 november 2020, en natuurlijk op de vertrouwde 1e vrijdag van juni van het volgend jaar: 04 juni 2021.
 
Jelle van Gurp, Eva van Baarle, Froukje Weidema en het voltallig NEON-bestuur