7 juni 2019 - 10:00 uur - 17:00 uur

NEON

-
Kijkje achter de schermen…  

Heb je al eerder NEON-congressen meegemaakt dan weet je dat we de lat aardig hoog hebben liggen voor de editie van 2019. Met de voor NEON kenmerkende inspiratie zijn we dan ook volop aan de slag gegaan om er op 07 juni aanstaande een schitterende dag van te maken. Een greep uit het programma: wat mag je als bezoeker verwachten?

 

Dit jaar gaan we de inhoud in: zorg voor zorg! Mantelzorgers, multidisciplinaire teams, shared decision making… het zijn veelgebruikte termen, maar hoe werkt dat nu in de praktijk? En wat betekent dat voor de rol en taak van de ethiekondersteuning?

 

We vonden dr. Dorothea Touwen bereid om hier een klinkende lezing over te geven. Vanuit VWS verwelkomen we Henk Reinen, werkzaam op het ministerie van VWS en als MTlid van de directie Maatschappelijk Ondernemen nauw betrokken bij (problemen rond) zorg voor anderen. Na de presentatie van dhr. Reinen praten we met prof. Frans Vosman én Henk Reinen in groot debat door over het moeten in de zorg voor anderen en over mogelijke ondersteuning vanuit de ethiek. De ochtend wordt afgesloten samen met Els Beekman en Cecile Heuer die ons moreel kompas aan het werk zetten om al doende te onderzoeken wat het juiste is om te doen. Kortom: zaalgesprekken, levendige dialoogrondes, uitmondend in een aangename lunch.

 

Natuurlijk zijn er ook weer veel NEON-participanten bereid gevonden workshops aan te bieden. Hier een kleine greep uit het aanbod bij wijze van opwarmertje:

 

Normvervaging  binnen groepen, gebruik van beeldspraak bij dementerenden, internationale voorbeelden van includeren van familie en naasten in de zorg, implementatie van ethiekondersteuning, microvormen van moreel beraad, just culture, lusten en lasten rondom mantelzorg, morele counseling rond het levenseinde, familieparticipatie in moreel beraad, rollen als mantelzorger, ethiekondersteuning in het licht van overheidsnormeringen, intervisie gespreksleiders moreel beraad.

 

Dankzij deze veelkleurigheid weten we zeker dat er iets voor je tussen zit. Dus aarzel niet en schrijf je in! De workshops kies je ter plekke, dus kom op tijd zodat je eerste keuze nog beschikbaar voor je is!

 

We verheugen ons op je komst en vertrouwen op een schitterende dag,

Namens de congrescommissie,

Simone Naber, Yfke Nawijn, Eva van Baarle, Imke Schreurs, Jelle van Gurp en Froukje Weidema

 

10.00 uur - 10.10 uur
Welkom  
10.10 uur - 10.30 uur
Ontwikkelingen in de zorg voor de mantelzorg  

Henk Reinen
MT-lid van de directie Maatschappelijk Ondernemen binnen het ministerie VWS. In die hoedanigheid is hij zeer nauw betrokken bij beleid rond mantelzorg en zorg voor mantelzorg.

 

4,4 Miljoen Nederlanders geven mantelzorg. Dat is van grote waarde. Dat vraagt echter ook om zorg voor de mantelzorger. Begrip, gehoord worden en ondersteuning.

Wat doen we vanuit de overheid om de zorg voor de mantelzorger te verbeteren? En hoe kan ethische reflectie bijdragen aan de kwaliteit van de zorg voor mantelzorgers?

 

10.30 uur - 11.15 uur
Don’t poison the well: mantelzorg en de eigen bron voor moeten  

Prof. dr. Frans Vosman (i.s.m. Henk Reinen en dagvoorzitters)
Voormalig hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek en ging recent met emeritaat. Hij wil graag, op basis van onderzoek, mee- en tegendenken met overheidsbeleid rond mantelzorg, mantelzorgorganisaties en lokale en regionale zorginitiatieven. In zijn kritische blik staat de eigen ‘praat’ en hun bekommernissen van zorgers en zorgkrijgers voorop.

 

Inleiding van Frans Vosman en groot debat over plicht, moeten, zelfzorg en mantelzorg.

11.15 uur - 11.45 uur
Bemoeitheater  

Els Beekman en Cecile Heuer

 

Dit ons vertrouwde duo maakt bemoeitheater, dus theater waarbij het publiek actief betrokken wordt. Daarbij is de insteek wat de ethiekondersteuner (moreel beraad, moreel adviseur) kan betekenen in een organisatie daar waar de samenwerking tussen mantelzorger/cliënt/onderlinge disciplines misschien niet helemaal soepel loopt.

11.45 uur - 12.15 uur
PAUZE  
12.15 uur - 13.15 uur
WORKSHOPRONDE I  
13.15 uur - 14.15 uur
LUNCH  
14.15 uur - 14.30 uur
Korte blik achter de schermen van NEON; introductie key note Dorothea Touwen  

NEON: woord van de voorzitter

14.30 uur - 15.00 uur
Mantelzorg – zorgverlener en zorgontvanger in één  

Dr. Dorothea TouwenDr. D.P.
Onderzoeker en docent medische ethiek bij de sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg van het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij doet onderzoek naar de betrokkenheid van familie in de zorg voor ouderen, zowel in de thuissituatie als wanneer iemand is opgenomen in een zorginstelling. Hier hoort ook bij het vraagstuk hoe naasten voor een wilsonbekwaam geworden oudere moeten beslissen, en hoe eerdere uitingen (bijvoorbeeld in een wilsverklaring) in de ontstane situatie een rol moeten spelen. Recent onderzoek naar de wensen en verwachtingen van mensen met een migratieachtergrond als het gaat om palliatieve zorg, levert nieuwe inzichten op in de dynamiek tussen patiënt en naasten.

 

Het geven van mantelzorg vloeit voort uit de relatie die er al was tussen mantelzorger en zorgontvanger: partner, ouders, familielid, vriend, buurvrouw… Mantelzorgers hebben in de huidige organisatie van de zorg een onmisbare positie gekregen maar tegelijkertijd is hun rol en verantwoordelijkheid complex. Professionele zorgverleners vinden de samenwerking met mantelzorgers lastig: horen ze nou tot het team van zorgverleners of tot het team van de cliënt? Kun je met mantelzorgers kwaliteitsafspraken maken? Kun je ze erop aanspreken als ze niet doen wat je van ze verwachtte? Maar voor mantelzorgers is het niet minder ingewikkeld. Want hoe combineer je al die taken die je op je schouders hebt gekregen? Wat moet je met je emoties die je hebt uit hoofde van je relatie met de zorgontvanger als je ook  je zorgtaken gedaan wilt krijgen? Wat doe je met de verschuiving die onherroepelijk plaats vindt in je relatie met de zorgontvanger?

In deze voordracht bespreek ik in interactie met de zaal een aantal uit het leven gegrepen casus waarin bovenstaande vragen spelen. Door gezamenlijk de casus te doordenken krijgen we beter zicht op de diverse perspectieven, en op de belangen en belangenverstrengelingen die de positie van mantelzorgers zo ingewikkeld kunnen maken. Na afloop zijn deelnemers toegerust met inzichten en handvatten die de onderlinge samenwerking van professionele zorgverleners en mantelzorgers zullen vergemakkelijken, en die van belang zijn voor ethiekondersteuners die een rol krijgen in het doordenken van ingewikkelde praktijksituaties.

 

15.00 uur - 16.00 uur
WORKSHOPRONDE II  
16.00 uur - 16.30 uur
Een strik om de dag: ethiekondersteuning voor en met mensen die zorg dragen voor een ander  

Dagvoorzitters

16.30 uur - 17.00 uur
Afsluiting, gedag en borrel