7 juni 2019 - 10:00 uur - 17:00 uur

NEON

-
Zorg voor Zorg  

Velen van jullie kennen de sfeer van de NEON congressen inmiddels: informeel, toegesneden, inhoudelijk sterk en dicht op de praktijk.

 

De congrescommissie van het NEON is hard aan het werk om het programma voor het komende NEON-congres vorm te geven. Er is veel interesse en we hebben al van verschillende mensen vragen gehad over de invulling van het programma.

 

Op dit moment ligt er een uitnodiging bij de bewindspersonen van VWS en we hopen van harte dat die in de gelegenheid zijn om te komen voor een tintelend zaalgesprek! 

 

Daarnaast verwelkomen we ondermeer dr. Dorothea Touwen (zie de inhoud van haar voordracht onderaan deze pagina), beleven we de vertolking van een uit-het-leven-gegrepen mantelzorgdilemma en is er een scala aan workshops.

 

Hoewel het nog enkele weken duurt voordat we het definitieve programma met u kunnen delen, kunnen we u al wel een voorproefje van de workshops geven:

 

Er zijn twee workshops over de participatie van patiënten en naasten in klinische ethiekondersteuning, één vanuit een Nederlands perspectief en één vanuit internationaal perspectief.

 

Twee andere workshops richten zich op specifieke zorggebieden, namelijk zorg voor mensen met dementie en voor mensen in een palliatief traject. In deze workshops is er aandacht voor het belang van (beeld)taal in ethiekondersteuning en de toepassing van beeldverhalen in morele counseling.

 

Verder zijn er workshops over ‘just culture’, normvervaging (bij jezelf en anderen) en over hoe organisaties de bij hen aangesloten mantelzorgers moreel kunnen ondersteunen.

 

En u kunt uiteraard de ‘usual suspects’ verwachten: SWOT-analyse van de ethiek in je eigen organisatie, ethiekbeleid en kwaliteitsnormen en intervisie voor gespreksleiders.

 

Mocht u, tot slot, nog een aanvullend idee hebben voor een workshop, dan bent u van harte uitgenodigd die nog in te dienen.

 

 

 

-
Mantelzorg – zorgverlener en zorgontvanger in één  Voordracht NEON congres

Dorothea Touwen

 

Het geven van mantelzorg vloeit voort uit de relatie die er al was tussen mantelzorger en zorgontvanger: partner, ouders, familielid, vriend, buurvrouw… Mantelzorgers hebben in de huidige organisatie van de zorg een onmisbare positie gekregen maar tegelijkertijd is hun rol en verantwoordelijkheid complex.

Professionele zorgverleners vinden de samenwerking met mantelzorgers lastig: horen ze nou tot het team van zorgverleners of tot het team van de cliënt? Kun je met mantelzorgers kwaliteitsafspraken maken? Kun je ze erop aanspreken als ze niet doen wat je van ze verwachtte? Maar voor mantelzorgers is het niet minder ingewikkeld. Want hoe combineer je al die taken die je op je schouders hebt gekregen?

Wat moet je met je emoties die je hebt uit hoofde van je relatie met de zorgontvanger als je ook  je zorgtaken gedaan wilt krijgen? Wat doe je met de verschuiving die onherroepelijk plaats vindt in je relatie met de zorgontvanger?

In deze voordracht bespreek ik in interactie met de zaal een aantal uit het leven gegrepen casus waarin bovenstaande vragen spelen. Door gezamenlijk de casus te doordenken krijgen we beter zicht op de diverse perspectieven, en op de belangen en belangenverstrengelingen die de positie van mantelzorgers zo ingewikkeld kunnen maken.

Na afloop zijn deelnemers toegerust met inzichten en handvatten die de onderlinge samenwerking van professionele zorgverleners en mantelzorgers zullen vergemakkelijken, en die van belang zijn voor ethiekondersteuners die een rol krijgen in het doordenken van ingewikkelde praktijksituaties.