5 juni 2020 - 10:00 uur - 17:00 uur

Morele stress, morele veerkracht en de rol van ethiekondersteuning